Fölfedezett gyilkosság

A mult esztendő novemberében Váradszőllősön meg akart telepedni Keller Imréné, egy dusgazdag temesvári uriasszony. Az asszony eltünt a bérelt lakásból. Anyja kereste. A lakásadó azt mondta, hogy egy Német nevü numei titkár kocsin Váradra vitte vacsorázni és azóta nem jött vissza.

A csendőrség hiába kereste az eltünt uriasszonyt, a kinél eltünése idején több pénz és ékszer volt. Az asszonynak egy rokona, Zoltán Imre hadnagy a nagyváradi rendőrséget kérte fel a nyomozásra. Erlich Imre fogalmazó két detektivvel kiment Váradszőllősre és az asszony lakásadójának istállójában a padlót felszedette, a hol egy méter mélyen elásva női holttestet találtak, a melyről megállapitották, hogy Kellerné holtteste.

A vizsgálóbiró, az ügyész és a törvényszéki orvos a helyszinén megállapitották, hogy Kellernének a nyakát elvágták. Az asszony keze és lába össze volt kötözve. A gyilkosság gyanuja alatt három személyt letartóztattak.