Csendőrök és czigányok harcza

A főváros környékén kóbor czigányok tanyáznak egy idő óta. Egész nagy karavánok kóborolnak a főváros körüli falvakban. Sok lopás és betörés történik, Kőbányán egy Wertheim-kasszát is elvittek. A czigányokra gyanakodnak mindezekért.

A kispest- szentlőrinczi rendőrségnek véres harczot kellett vivnia egy ilyen czigánycsapattal, mely már hetek óta tartotta rettegésben Rákos-Keresztúr, Ecsér és a többi környékbeli községeket.

Ez a czigánycsapat éjjel Puszta - Szent-Lőrinczen is megjelent, hogy betöréseit folytassa. A szent-lőrinczi rendőrség neszét vette a banda megjelenésének, és üldözőbe vette őket.

A czigányok azonban, a mint a község széléhez értek, visszafordultak és megtámadták a rendőröket, kik közül Kovács Lajost és Petki Jánost késsel súlyosan megsértették. Ezután nagy nehezen sikerült az egész bandát összeszedni, kiket bekisértek a kispesti községházához, hol kihallgatásuk alkalmával 18 betörést sikerült rájuk bizonyítani.

Az elfogott czigányokat, 12 férfit, 8 nőt és 14 gyereket ma kisérték át a csendőrök a pestvidéki törvényszékhez.