A nyugati harcztérről

Flandriában állandóan erős tüzérségi harczok folynak. Az angol hadihajók is részt vesznek a tüzelésben, a levegőben pedig repülőgépek keringenek, a melyek kölcsönösen bombázzák az ellenséges hadállásokat. Szárazon, vizen és levegőben folyik tehát a makacs és véres küzdelem.

Közben az angolok egyre panaszkodnak, hogy a német tüzérség borzasztóan pusztít köztük s konstatálják, hogy a németek egyre friss segédcsapatokat vonnak össze. Azt hiszik, hogy Ypern és Nieuport között a németek új offenzivára készülnek.

A német főhadiszállás legutóbbi jelentése a La Basséetól nyugatra folyó harczokról tesz említést. Itt a küzdelem a német állásokért folyik. Az Argonneokban a franczia erődítések egyes részeit ragadták el a németek. A Perthes – Souain-vonalról ujabb jelentés nincs. A németek, miután Soissonsnál, Craonnenál és Massigesnél, valamint az argonnei erdőkben erősen hátraszorították az ellenséget, oly állásokat biztosítottak maguknak, a melyek a helyzetet nagy mértékben kedvezővé tették számukra.