Középiskolai tanulók uszóversenye

A fővárosi községi főreál- és polgári iskolák uszótanfolyamának második csoportja március 30-án, csütörtökön délután öt órakor tartotta a Hungária-fürdő uszócsarnokában versenyzéssel egybekötött uszóvizsgáját.

A versenyen megjelentek dr. Wildner Ödön közoktatási tanácsnok képviseletében dr. Wittinger Gyula főjegyző vezetésével a főváros testnevelés ügyének vezetői, továbbá dr. Gerenday György miniszteri tanácsos az Országos Testnevelési Tanács dr. Hajdu Marcel és Stankovits Szilárd a Magyar Atletikai Szövetség képviseletében, Paksy Béla országgyűlési képviselő, dr. Gerentsér László fővárosi testnevelési igazgató Ujhelyi Sándor, Barna Jakab szakfelügyelők és a középiskolák igazgatói.

Kétszáz tanuló szállt vízbe; mind olyanok, a kik hathetes uszótanfolyam után most versenyeztek először. Gyönyörűség volt nézni a sok fiatal titánt tarka-barka dresszeikben, a mint mellüket kifeszítve, lélegzetüket visszafojtva az indító sípjelzésre várnak.

Sokan az első versenyzés izgalmainak hatása alatt – meg sem várva az indító sípjelét – szinte önkívületi állapotban vetik magukat a medence kristály tiszta vízébe s egy-két tempó után szégyenpírral arcukon usznak vissza a start helyére, társaik hangos kacajától kisérve.

A derűs hangulaton csakhamar a komolyság lesz urrá, mihelyt a versenyzés pillanata elérkezik. Az első négyes csoportok teljesítménye még nem kielégítő. Munkájukon nagyon látszik a hosszas várakozás kimerítő hatása. A következő csoportok azonban már tetszetős tempóban szelik a medence vízét; kéz- és lábmunkájuk minden várakozást felülmul.

Vannak olyanok, a kik a 17 méter 30 centiméter távot 11-12 másodperc alatt usszák végig. Az áltagos tömeg idő 15-16 másodperc. Verseny után a fürdő előcsarnokában gyűlnek össze a tanulók. Itt hirdette ki a zsűri, a versenyzők örömrivalgásától kisérve a verseny eredményét és osztotta ki a díjakat.

A fővárosi középiskolák második uszóversenyek kimagasló sikeréből megállapítható, hogy a főváros tanácsát testnevelési programjának végrehajtásában céltudatos törekvések irányítják.

A magyar sporttársadalomra pedig rendkívül nyugtató, hogy most, a mikor a világháboru rettenetes vérzivatara derékban törte ketté a magyar uszósportot – mikor a sportág legkiválóbb és leghivatottabb képviselői kidőltek a sorból, fiatal drága életükkel áldozva a haza oltárán a főváros tanácsa veszi kezébe az elárvult uszósport ügyét s a tömegversenyzés meghonosításával módot kíván nyujtani a mérhetetlen veszteségek pótlására.

A főváros jelenlegi közoktatásügyi vezetőjében, dr. Wildner Ödön tanácsnokban és kipróbált munkatársaiban minden kellék megvan, hogy a nemes cél mielőbb megvalósuljon.