Bevonulnak már az ötvenévesek is

Bevonulnak már az ötvenévesek is, az apák s talán nagyapák. A nemzeti áldozatkészségnek, a végleges nyilatkozása, amikor ezek az életük delén már tul levő férfiak, a rendes katonai kötelezettség korán tul levő emberek ujra kardot kötnek, hogy részt vegyenek abban a titáni küzdelemben, amely jobb és boldogabb jövendőt készit elő az ifju és ezeket követő nemzedékeknek. Nekik ebből a jövendőből már csak évek jutnak. Ők, már csak az elejét élvezhetik ennek a boldogabb kornak és mégis lelkesedéssel, készséggel mennek hazafiui kötelességüket teljesiteni királyért és hazáért. Az áldozatkészségnek ez az ujabb megnyilatkozása egy érvvel több a központi hatalmak végső győzelmét hirdetők részére. Mert ahol ennyi az áldozatkészség, ott az erő és igazság, amelyet legyőzni semmilyen gonoszság, elvakultság és elbizakodottság nem képes.