Olcsóbb lesz a czipő

Hiú reménység szóval, hogy olcsóbb lesz a czipő, a ruha, meg a fehérnemű, - nem lesz olcsóbb, mert a miniszterelnök kijelentette, hogy ezeknek az árát makszimálni nem lehet. Ez azt involválná ugyanis, hogy a makszimális árak lesznek azután a minimális árak, vagyis a legselejtesebb portékát adnák olyan áron, mint amennyit a hatósági előirás megállapít, a jobbfajtájuak pedig egyáltalán eltünnének a forgalomból.

Szóval ugy lesz minden, amint régen volt, drága marad minden bolt. A czipőnek száznyolcvan korona lesz a párja, a férfiruhának háromszáz és ötven korona a rendje, a férfiingnek negyven korona darabja és a gallérnak harmincz korona tuczatja. És ezek is oly becstelen, minden tartósság nélküli, nyomoruságos portékák, hogy tizedannyi ideig sem tartanak, mint a régiek tartották.

Az úgynevezett I-a minőségű ruhák, czipők, ingek és gallérok semmivel sem különbek ma, mint azelőtt a legközönségesebb minőségűek voltak. Mért ne makszimálhatna tehát a minisztérium? Rosszabbat már nem adhatnak drága pénzünkért a boltosok, mint amilyent most adnak.