Orosz személyiségek képekben

Gorkij Maxim, a világhirű orosz író. A forradalmi bizottság hir szerint a szépművészetek miniszterévé nevezte ki. Gorkij Maxim egész életében s minden munkájában az üldözöttek és elnyomottak szószólója volt. Fiatal korában az orosz nép legalsó rétegeiben élt és rettenetes nyomoruságot kellett elszenvednie a sok sorscsapás miatt.


A cárné és fia
. A cárt tudvalevően lesöpörte trónjáról az orosz forradalom s fiának, Alexej Nikolajevicsnek trónöröklési jogáról is lemondott. A cárné már régóta idegbeteg s állítólag öngyilkos kisérletet akart elkövetni, amikor a cár lemondásáról értesült. A volt trónörökös most tizenhárom éves és szintén beteges. A forradalmárok a cárnét a volt trónörökössel együtt elfogták és Carszkoje Szelóba vitték. Hír szerint, a volt cár, akit immár csak Romanov Miklósnak neveznek, megszökött a letartóztatása elől s a forradalmi kormány elfogató parancsot adott ki ellene. Más hír szerint őt is Carszkoje Szelóba vitték.

Grigorovics volt orosz tengerészeti miniszter. A forradalmi bizottság őt is fogságba vetette minisztertársaival együtt. Egyike volt a cár leghívebb támogatóinak s konzervativ elvei miatt nem tehetett szert népszerűségre. Leghívebb emberét, Nepentin tengernagyot, a flotta főparancsnokát a fellázadt tengerészek meggyilkolták.


Radzianko, az orosz forradalmi duma-bizottság elnöke. Nevezetes szerep jutott számára az orosz forradalmi mozgalom vezetésében. A duma-bizottság az ő intézkedései szerint vezeti a forradalmi ügyeket s kivánja a háboru folytatását. Érdekes, hogy nemcsak külsejére, hanem erélyes egyéniségére és nagy politikai tudására is hasonlít néhai Szilágyihoz.


Miljukov
, a forradalmi kormány külügyminisztere. Miljukov egyik főintézője az orosz forradalomnak, melynek sikere jórészt az ő nevéhez és munkájához fűződik. Oroszországban nagy a népszerűsége.


Nikolajevics Miklós
nagyherceg, az orosz háborus párt lelke, akit a forradalmi kormány ellenőrizhetetlen hírek szerint letartóztatott, mikor megérkezett Szent Pétervárra, hogy a főparancsnokságot átvegye.


Ruszkij tábornok
, a legtehetségesebb és legnépszerűbb orosz vezérek egyike. Szintén a forradalmárok pártjára állt. Nem olyan kegyetlen ember mint Bruszilov s ellensége az emberpazarlásnak.