Burián báró Berlinben

Külügyminiszterünk berlini látogatása, ottani kitüntető és meleg fogadtatása Bethmann-Hollweg kancellár és Jagow külügyi államtitkár részéről, mint a háborus napokban minden ilyen találkozáskor történik, természetesen különböző föltevéseket sugal egyes beavatottnak mutatkozó embereknek.

Ebben a látogatásban semmi rendkivüli sincs. A szövetségi viszonynak épp oly természetes folyományát látjuk e látogatásban, mint a meleg, barátságos fogadtatásban. A háboru nemcsak a hadi kérdésekben kivánja meg többször a vezető személyiségek személyes találkozását, egyes jövendő kérdések szóbeli megvitatását, hanem a külpolitikai kérdésekben is, amely téren, mint mindenki tudja, éppen az utóbbi időkben történtek nagy események.

Arról, hogy milyen szoros az együttmüködés érzése, a cselekvés terén való szilárd egyetértés köztünk és Németország közt, a tények tesznek bizonyságot, azok bizonyitják sujtó módon ellenségeinknek is. Természetes, hogy a két hatalom politikai vezéreinek érintkezése csak meleg és barátságos lehet, s hogy a politika minden aktuális részletét megtárgyalják, az is magától érthető.