A németek bevonultak Monasztirba

Monasztir elfoglalásáról ma kapjuk az első hivatalos közlést, mely érdekes és nagyjelentőségü meglepetéssel is szolgál. A német legfelsőbb hadvezetőség vasárnapi kommünikéje bejelenti ugyanis, hogy Monasztirba német és bolgár különítmények vonultak be.

Hivatalosan megtudjuk tehát, amit az entente jelentésekből már következtetni lehetett, hogy a Mackensen-hadsereg egyes német csapatjai Közép-Szerbiából, ahol eddig harcoltak, lementek Szerbia déli részébe. Macedóniába és ott csatlakozva a Thodorow-féle bolgár sereghez, offenzivát kezdtek a déli Macedóniában még megmaradt szerb sereg ellen.

Az offenziva eredményes volt, ugy, hogy most már egyes német seregrészek mindössze husz kilométerre vannak Görögország határától. És ennek az utóbbi ténynek a jövő szempontjából, Görögország és az entente most kiélesedett viszonya miatt is, még fontosabb, mint maga az a tény, hogy Monasztrit a szerbek elvesztették.

A vasárnapi hivatalos jelentések még más örvendetes hireket is közölnek. Montenegróban két helyen is győzelmet arattunk: Plevlje és Ipek mellett, a bolgárok pedig Prizrendtől délnyugatra, tehát már Albánia határánál megállították a menekülő szerbeket és hogy ezek milyen nagy vereséget szenvedhettek, mutatja a bolgárok óriási zsákmánya: több, mint száz ágyu és rengeteg egyéb hadiszer. Az a hadsereg, mely egy ütközetben ilyen veszteséget szenved, nem lehet már akcióképes.

Az olasz harctéren az ellenség offenzivája az Isonzo-vonalon lanyhul, vagy legalább is szünetel. Az olasz tüzérség most a tiroli fronton kezd élénkebb tevékenységet.
A francia és orosz harctéren lényeges esemény nem történt.