Háborus járványok

Egyre-másra érkeznek hirek róla, hogy az oroszok és a szerbek között rengeteg áldozatot szednek a járványos betegségek. Mindnyájunkat közelről érdekelhet a kérdés, vajjon bennünket elkerülnek-e a háboru e rémei? Megelégedéssel vehetjük tudomásul, hogy ezideig nálunk csak igen szórványosan fordultak elő ragályos betegségek és járványszerüleg sehol sem léptek fel.

A mi hadvezetőségünk e tekintetben is előrelátó volt és a járványos betegségek meggátlására minden intézkedést megtett. Mindenekelőtt védőoltással látták el valamennyi katonánkat, sőt a polgári lakosságot is. A kolera ellen is sikerrel védekeztünk beoltással. Nagy számban épitettek megfigyelő barakokat is, ahol minden gyanus beteget elkülönitenek