Megnyilt a Grand Hotel Imperial

A háboru harmadik évében a magyar épitőipar dicsőségére elkészült hazánk egyik legszebb, legmodernebb és legnagyobb szállodája, a Grand Hotel Imperial.

Amit a szálloda-iparban a technikai tudomány eddig alkotni tudott, az megtalálható ebben a szállodában. Márvány lépcsőház. Tágas folyosó. Halle minden emeleten és a földszinten. Szobák saját fürdővel és előszobával. Minden szobában központi fütési berendezés és melegvizszolgáltatás. Saját gőzmosoda és villamerőre berendezett vasalómühely. Uri és női fordászterem. 

Fényesen berendezett intim Imperial kávéház a szálloda saját üzemében. 

Pazar kiállitásu 1. osztályu étterem, polgári étterem és sörcsarnok, esetleg penzió rendszerrel rövidesen szintén üzembe kerül. 

Fütőanyagról bőségesen gondoskodva van s igy a legnagyobb kényelem a vendégek részére biztositva van. 

Szolid árak a szállodában s ennek összes üzemeiben.
Szobák napi 4 korona 50 fillértől feljebb. A megszünt Angol királynő szálloda személyzetét jórészt átvettem s minden intézkedést megtettem arra nézve, hogy az Imperial nagyszállodában t. vendégeim kellemes otthont találjanak. 

A szomszédos s jóhirű Központi szállodát az Imperial-lal egybekapcsoltam s modern szellemben azt is átalakitom, hogy egységes vezetés alá kerülve körülbelül 250 szoba áll a közönség rendelkezésére. 

Egy ilyen nagy szálloda felépitése és modern berendezése a háboru harmadik évében talán példátlan teljesitménynek mondható, de nem kiméltem költséget és áldozatot, hogy nyomasztó szállodainségen segitve legyen. 

Keleti Lajos
A Grand Hotel Imperial és Központi szálloda