A tengeri-liszt árának leszállítása

A földmívelésügyi miniszter a napokban körrendeletben értesítette a megyéket és városokat, hogy a Haditermény r.-t. által részükre szállítandó tengeri-liszt árát már a legközelebbi kiutalástól kezdődőleg az eddigi 62 koronás árral szemben 54 koronában állapította meg.

A miniszter hangsulyozta rendeletében, hogy ezt a kedvezményt teljes egészében a fogyasztóközönségnek juttassák.

A miniszternek ez az intézkedése kétségkívül nagy szocziális jelentőségű, mert a liszt árának leszállítása megfelelően csökkenti a kevert lisztből készült kenyér árát is.

Az intézkedést egyébként annál figyelemreméltóbbnak tartjuk, mert a 37.50 koronás alapárhoz számítva a rekvirálási felárat s a hatóságok, valamint a Haditermény járulékát, továbbá a szárítás és szállítás költségeit, a mostani ár alighanem lényegesen az önköltségi ár alatt mozog.