A politika eseményei

Az augusztus 9-én megkezdődő parlamenti életre készülődnek már a pártok. Az Apponyista függetlenségi párt kihirdeti, hogy augusztus 8-án kedden este hat órakor értekezletet tart. Ezt megelőzően ugyanazon a napon délután 5 órakor az elnöki tanács ülést tart. Az elnöki tanácsot tudniillik ami miatt a pártban annyi baj volt azután is megtartották. A tanács tagjainak a száma Károlyiék kilépése miatt megapadt, de valószinüleg ki fogják egészíteni.

Az előkészülethez tartozik hogy az ellenzéki pártok által az adójavaslatok tárgyalásának előkészítésére kiküldött együttes-bizottság vasárnapi és hétfőn ülést tart, és ezen az ülésen a Károlyi-párt megbizottai is rész vesznek. A bizottság az adójavaslatok módosítását tüzte ki céljául s a módosítási terveket átadja Teleszky János pénzügyminiszternek és eképpen kisérletet tesz kompromisszium létesítésére és a javaslatok sima letárgyalására, amire nézve Teleszky pénzügyminiszter a legutóbbi összejövetelen kifejezte óhajtását és a lehetőséghez képest hozzájárulásra való hajlandóságát.

Az ellenzék azt is kérte, hogy ezeket az adójavaslatokat ne napi nyolc órás üléseken tárgyalják mert a galoppban való tárgyalás lehetetlenné teszi, hogy egyes felmerült módosításokat megbeszéljék egymással, hanem térjenek vissza a napi négy órás ülések rendszeréhez. A pénzügyminiszter és a kormány eddig még nem járult hozzá a kivánsághoz.

A napirendi tárgyakon kívül a legnagyobb érdeklődést természetesen a külpolitikai és harctéri kérdések felé irányul. Első lesz gróf Károlyi Mihály, aki ezeket az uj párt nevében szóváteszi, hogy megcáfolja a külföldi és különösen a román lapokban róla megjelent hamis hireket.

Nincs kizárva, hogy Tisza már ekkor reflektálni fog, de ha ez nem is történik meg, bizonyos, hogy Tisza az első ülések valamelyikén ismertetni fogja ugy a harctéri, mint a külpolitikai helyzetet, pártok körében ma azt beszélték, hogy az első interpellációs ülésnapon interpelláció lesz a román kérdésben is és Tisza ez ügyben nagyjelentőségü nyilatkozatot fog tenni.