Hogy repülnek a madarak

Minden mozgás között legtökéletesebb és legfenségesebb a madarak repülése, mondja Brehm a hires természettudós. Amióta a természettudomány alaposan foglalkozott a madarak természetrajzával, azóta tudjuk, hogy a repülés nem olyan egyszerű és könnyen utánozható dolog s hogy a madarak nemcsak azért tudnak olyan pompásan repülni, mert szárnyuk van.
A madár csontja üres és repülés közben nemcsak a csontrendszere telik meg levegővel, hanem levegő járja át a tollakat s egyes helyeken magát a bőrt is.

Az természetes, hogy a madarak repülése is egyszerü fizikai törvényeken alapszik, de a repülés technikájában, a repülés könnyebbé és tökéletesebbé tételében a madarak ösztönünknél és szervezetüknél fogva olyan ügyességre tettek szert, amelyet az ember sohasem sajátithat el. Általánosan ismeretes, hogy a sasok és más ragadozó madarak milyen hozzáférhetetlen magas sziklákon fészkelnek .

Ezt a jelenséget arra magyarázták, hogy a ragadozó madarak a sziklákon élesítik karmaikat és csőrüket, azért ülnek olyan szivesen nagy magasságokban. Ez a magyarázat azonban meglehetősen naiv. A ragadozó madaraknak semmi szükségük nincs rá,hogy hatalmas karmaikat élesítsék. Sokkal valószínübb és elfogadhatóbb oka a magasban tartózkodásuknak az, hogy ezek a madarak ezzel védekeznek az emberek ellen, de főleg mert hatalmas szárnyaikkal innen kényelmesen leröpülhetnek. Puszta földről igen nehezen tudnak felrepülni a nagy ragadozó madarak. Ezért tudják Délamerikában olyan könnyen elfogni a kondorkeselyüt.