Nagy tűzvész Gyöngyösön

Május 21-én délután 5 órakor a gyöngyösi közkórház mosókonyhájában tűz támadt, amely csakhamar átterjedt a szomszédos épületekre is. A tűz kitörése idején a városban hatalmas szélvihar uralkodott, a minek következtében a tűz gyorsan terjedt és lokalizálására gondolni sem lehetett.

A tűzhöz kivonult a városi helyőrség, a tűzoltóság, valamint a szomszédos Hatvan és Eger városok tűzoltósága is. A tűz északi irányból dél felé terjedt és igen sok épület esett áldozatául. A hatóság részéről dr. Vas vármegyei főjegyző szállt ki a helyszinére, a ki a tűzről jelentést tett a belügyi kormánynak.

A tűzvész nagyszámu lakóházat pusztitott el, de a pusztulás mérvét még nem lehetett megállapítani, mert az állandó tartó szél miatt az oltás rendkivüli nehézségekbe ütközik és most már átcsapott a város nyugati, a nagy patakon túl levő részére is.