Amerikai gyermekrendőrség

A kép az amerikai gyermekrendőrség tagjait mutatja. Ez a gyermekrendőrség a new-yorki policiának nemrég létesített kiegészítő-intézménye és feladata a rendőri mentőszolgálatok teljesítése. Ők figyelmeztetik a felnőtt rendőröket utcai verekedésekre, kihágásokra és rájuk bizzák ismert betörők szemmeltartását. Leghasznosabb szolgálatot New-York keleti oldalán teljesítenek, ahol sok betörő bujkál. Zömük az amerikai gyermekrendőrségnek iskoláinak tagjai, de ezek sorába felvesznek leányokat is. Az itt bemutatott rendőrfiuk és leányok csapata nemrég mint küldöttség járt Washingtonban Wilson köztársasági elnöknél, kinek petíciót nyujtottak át a háboru befejezése érdekében.