A javak egyenlőtlen elosztása

Veszedelmes ember került be a rendőrségre. A legényt tolvajkörökben „Lakatos Karcsi” névvel tisztelték meg valószinüleg a lakatok körüli különös szakmaértése okából. Sőt egészen bizonyosan, mert Lakatos Karcsi előtt semmi lakat nem volt lakat. Néhol brutálisan letörte, máskor pedig kitünő betörő szerszámaival tromfolta le azokat a lakatokat, amelyek ilyenformán eredeti ház- és lakásőrző hivatásukat csak hiányosan tölthették be. Ugyanilyen sorsra jutottak az ajtózárak is, melyeket szintén igen hamar tudott nyilt beszédre kényszeriteni. Ebbeli ügyességét természetesen a biróság is megfelelően méltatta. Még pedig több izben. Legutóbb négy esztendei ingyen kvártélyt és kosztot kapott a gyüjtőfogházban. Ez azonban korántsem kedvetlenitette el. Sőt már az első napon, amikor ismét szabad lélegzethez jutott, hozzáfogott a lakatok és zárak pusztitásához, miből idővel kellő folytatással már megint egész csinos kis betörési lajstrom fejlődött ki. A fogalmazó meglehetős méltatlankodással konstatálta ezt.

- Mondja csak, Karcsi, sehogy sem akar megjavulni? – szólt szemrehányón. – Alig három hete, hogy ennyi esztendei csücsülés után szabadult s már van vagy tiz lakásfosztogatás meg egyéb betörés, amit bizony, ha tetszik, ha nem, magának kell vállalni.

A kiérdemesült tolvaj könnyed kézmozdulattal felelt.

- Hagyjuk ezt – mondotta. – Nem szeretem az erkölcsprédikációkat. A tolvajnak is igaza van, mikor lop. Társadalmi feladatot teljesit. A javak egyenlőtlen elosztása kényszeriti a lopásra és ha onnan lop, ahol bőviben van, jól teszi. Megjavitja az igazságtalan elosztást. Miért ne legyen annak is valamije, akinek semmisem jutott.

- Elsősorban saját magának, ugy-e?
- Hát persze. Az a becstelen és tolvaj, aki akkor is lop, amikor már beleful a pénzbe, vagy legalább is elege van. De akinek semmije sincs, bolond, ha koplal, vagy semmiért tönkre dolgozza magát, hogy más lássa a nagy hasznot…

Igy elmélkedett Lakatos Karcsi, az öntudatos tolvaj, aki túlteszi magát a köznapi erkölcsön, akinek a büntetőtörvénykönyv nem imponál. Egy kis irás az egész, amivel az erősebbek az erősebb jogán élnek. Lecsukják tehát s leültetik rövidebb vagy hosszabb időre, anarkista ő tolvajköntösben, mint a legtöbb megrögzött tolvaj, csak nem olyan öntudatosan.

Azért természetesen ő sem ment a közönséges tolvajok közönséges fogásaitól. Akkor csipték el az utcán, amikor pont az egyik feltört lakásból kisétált. A zsebében ott volt a lopott pénz gazdája tárcájában, meg a lopott ékszer a lakásból kivitt dobozban. Mégis tagadja, hogy ott járt és lopott volna.

- Hogy miért találták meg nálam az ékszert meg a pénzt?! Nagyon egyszerü ez, - vélekedett Lakatos Karcsi – az igazi tolvaj észrevette, hogy baj van, s mellettem elsurranva, hirtelen a zsebembe rakta ezeket a dolgokat…

Mint ebből kiderül, Lakatos Karcsi nagy betörő s filozófus, de a védekezésben mégis akármelyik apró csibész is túltesz rajta.