Megnyilt az uj telefon-központ

Szombaton, pontosan éjféli 12 órakor vette kezdetét a „József” központba való átkapcsolása ama 5200 előfizetőnek, akiknek telefonvezetékei néhány hónap óta ugyan szintén a „József” címet bírták, valóságban azonban a régi Nagymező-utcai telefonközpontban voltak bekapcsolva. 

Ez az érdekes és ritka műszaki munka alig 10 percet vett igénybe.
12 állami műszerész és a kincstár szerződéses szállítója, az Egyesült izzólámpa- és villamossági rt. 12 műszerésze és 24 segédmunkása Lédeczi Sándor üzemvezető-mérnök, valamint a cég részéről Pintér igazgató és Halász főmérnök vezetésével folyt le a munka. A kereskedelemügyi miniszterium részéről Kolossváry Endre p. t. műszaki főigazgató, a távbeszélő hivatal részéről pedig Paskay Bernát és Rédl Jenő műszaki tanácsnok voltak jelen. A kezelőnők az uj központba, mely a Mária Terézia-tér és Német-utca sarkán Ray Rezső műépítész tervei szerint épült, szombaton este 9 órára voltak berendelve, számszerint tizenheten, s ezek az üres munkahelyek előtt ültek le. 

Türelmesen várták be az az időt, hogy egyik-másik táblán az apró villamos lámpácska kigyuljon, mely azt jelenti, hogy előfizető kapcsolást óhajt. Ez természetesen csak jóval 12 óra után következett be, mert mindaddig a József központ a Nagymező-utcában működött.

Az 5200 előfizető bekapcsolása az uj központba boszorkányos gyorsasággal ment végbe. A Nagymező-utcai központban a műszerészek minden egyes előfizetőnek két-két huzalát elvágták, ugyanakkor a József központban a műszerészek minden egyes előfizetőnek az orsóit helyezték el. Ez az óriási munka alig vett tíz percnyi időt igénybe, mikor Lédeczi Sándor üzemvezető-mérnök a Nagymező-utcai központból átszólt a József központba: folyamat! Ez annyit jelentett, hogy az uj központban elhelyezett állomásokba beereszthetik az éltető villamos áramot. Ennek megtörténte után a nagy munka be volt fejezve és az uj központban a kezelőnők előtt álló táblákon egymásután kigyultak az apró villamos lámpácskák. 

Az uj központban már most még ujabb 800 előfizető nyerhet elhelyezést. Míg a Teréz központban kerek 17.000 előfizető maradt vissza. Az uj épület természetesen még további néhány ezer előfizetőt képes befogadni, ez azonban csak a háboru után következhetik majd be. 

Az uj központ felavatását egy szerény bankettel ünnepelték meg.
Kolossváry főigazgató a műszaki vezetőket és munkásokat köszöntötte fel, akiknek lankadatlan szorgalmának köszönhetjük azt, hogy Magyarország a távbeszélő technika terén semmivel sem maradt hátra a nyugat kulturországai mögött. Riedel Antal posta és távirda műszerész kartársai nevében köszönte meg a felsőbbség elismerését, mely a jövőben csak buzdítólag hathat rájuk. Felköszöntőket mondtak még Pintér igazgató, Halász főmérnök és végül lovag Ray Rezső műépítész.