Hadisebészet

Az orvostudománynak óriási feladat jutott részeül e világháboruban s fel is használja minden vivmányát a háborus betegségek legyőzésére és a sebesült katonák meggyógyitására. Különösen a sebészek végeznek nagyszerü munkát, a legmodernebb orvosi műszerek segitségével.

E műszerek közül mutatunk itt egyet, mely valóban lekötheti érdeklődésünket. Mágnes segitségével távolitja el az orvos egy katona szeméből a belefuródott vasszilánkot. Sok ilyen modern műszerrel vannak fölszerelve hadikórházaink csodálatos műtétek elvégzésére.