A párisi kiállításon kitüntetett magyarok

A párisi kiállitás és a magyar kitüntetések. A párisi kiállitás nemzetközi bírálóbizottságának itélete igazolta azt a sok elismerést, melyet Magyarország kiállításáról hallottunk és olvastunk. E szerint a magyar kiállitók a következő kitüntetésekben részesülnek: 145 grand prix (nagy díj), 240 aranyérem, 360 ezüstérem, 322 bronzérem, 209 elismerő levél; összesen tehát 1276 kitüntetés állapíttatott meg a magyar kiállitók számára. A közremüködők számára megállapitott kitüntetések nincsenek itt befoglalva.

A biráló bizottság összesen 42,790 kiállítási érmet ítélt meg, melynek legnagyobb részét, 22,923-at francziák nyerték el, a többi megoszlott a külföldi résztvevők között. Körülbelül hasonló arányban osztották ki a nagy érmet is, melyben a külföldiek között Németország jutott első helyre. A közoktatásügyi kiállitásért Németország nem kapott nagy érmet, itt első helyen Magyarország áll, mely oly roppant áldozatokat hozott az oktatásügynek mind kormánya, mind fővárosa utján.

A különböző államok kormánybiztosai is kitüntetésekben részesültek. Lukács Béla magyar kormánybiztos a becsületrend főtisztjévé neveztetett ki. A kormánybiztosság több tagjait a becsület-rend parancsnokaivá, tisztjeivé és lovagjaivá nevezték ki. Miklós Ödön helyettes kormánybiztos a becsület-rend középkeresztjét, Náray Aladár dr. a rend lovagkeresztjét kapta.

A párisi kiállításon kitüntetést nyert magyarok. A franczia hivatalos lap külön nagy melléklete közölte a kiállításon osztott kitüntetéseket. A lajstromban hoszszu helyet foglalnak el a magyar kiállítók, kik közül 1276-ot ért különböző fokú kitüntetés. A kulturára vonatkozó elismerések nagyon előnyösen emelik ki Magyarországot. A közoktatásügyért az állam és Budapest főváros a legnagyobb kitüntetésben részesült. A magyar festők, szobrászok és építészek következő kitüntetéseket nyerték:

A festők közül: Grand prix: Benczúr Gyula. Arany érem: Benczúr Gyula, Csók István, László Fülöp. Ezüst érem: Bukovácz (horvát), Hegedüs, Horovicz, Hollósy, Karlovszky, Márk, Pállik, Papp, Réty, Rauscher, Rippl-Rónai, Szinnyei, Vágó, Zemplényi, Ziegler. Bronz érem: Bachmann, Balló, Déry, Doby, Eisenhut, Fényes, Ferenczy, Flesch, Grünwald, Halmi, Kardos, Kaufman, Kernstock, Masics, Migl, Olgyai, Paczka, Paczkáné Kornélia, Révész, Spányik, Szenes, Szikszay, Szegfy Erzsi, Szlányi, Tölgyessy, Tornay, Ujváry, Vaszary, Veres. Elismerő oklevél: Koszta, Jendrassik, Kéméndy, Pállya, Skuteczky, Boruth, Ferenczy, Ferraris, Manheimer, Glatz, Kriesch, Katona, Perlmutter, Vastag, Kunffy, Kacziány, Bruck, Bosznay, Baditz, Ebner, Mihalik, Mendlik.

Szobrászok: Grand prix: Fadrusz János, Strobl Alajos, Zala György. Arany érem: Franges Róbert (horvát), Róna József, Senyei Károly, Vastagh György. Ezüst érem: Kiss György, Telcs Ede, Tóth István. Bronz érem: Ligeti Miklós, Nagy Kálmán, Radnay Albert, Valdek Rudolf, Vedres M. Elismerő oklevél: Barcza Lajos.

Építészek: Fittler Kamill mint jury tag: hors concours. Grand prix: Bálint és Jámbor, Haussmann. Arany érem: Alpár, Műtörténelmi emlékek bizottsága, Steindl. Ezüst érem: Bollé, Főrk.
A művészi oktatásért: Arany érem: Iparművészeti iskola, Mintarajztanoda és rajztanárképző. Ezüst érem: Tamássyné Gál Anna, Novák Vincze.

A nyomdászat, könyvkiadás, fényképészet és sokszorosító műipar is elsőrendű és számos kitüntetést hozott a magyar kiállítóknak. A nyomdászatért és sokszorosításért a kitüntetések ezek: Grand prix: Államnyomda. Arany érem: Franklin-Társulat, Athenaeum, Légrády testvérek. Ezüst érem: Horyánszky, Pesti részvénynyomda, Morelli Gusztáv, Czettel és Deutsch, Kunosy V. és fia. Bronz érem: Bruchsteiner és fia, Weinwurm, Willigschlager Károly. Közreműködők arany érme: Czettel Dániel. Közreműködők ezüst érme. Gyulai Lajos, Brafmann János, Timár Mihály, Grüszner Ármin, Schulcz Pál, Schweiger Mór, Fazekas Alajos, Schultz János. Közreműködők bronz érme: Roth Farkas, Rosenfeld Zsigond, Kornick József.