Az Autótaxi vállalat szanálása

A Budapesti Automobil Közlekedési Részvénytársaság (Autotaxi) szept. 30-án tartott igazgatósági ülésében megállapitotta a folyó évi június 30-án lezárt üzletév mérlegét.

A vállalat üzeme a rendkivüli sulyos viszonyok folytán ujra veszteséggel járt, minek következtében a háborus évek vesztesége 749.835,58 koronára emelkedik.

Tekintettel arra, hogy a veszteségek immár a részvénytőkének igen tekintélyes részét felemésztették, az igazgatóság az egybehivandó közgyülésnek javasolni fogja, hogy a 2 milliónyi alaptőke lebélyegzése utján 1 millió koronára redukáltasék és az ebből eredő 1 milliós leszállitás a veszteség és a még le nem törlesztett alapitási költségek fedezésére forditassék.

Az egy millió koronára leszállitott alaptőkét a társaság uj kibocsátás utján 3 millió koronára fogja felemelni.