A római haditanács

Az entente legfőbb hadvezetősége tanácskozásra gyült össze Rómában, hogy megbeszélje a háboru sorsát. Az általános helyzetről és az egységes hadvezetésről folyt a tárgyalás.

Erre a haditanácsra Rómában utaztak: Lloyd George angol miniszterelnök, Briand francia miniszterelnök, Sarrail a balkáni csapatok fővezére s részt vettek Sonnino olasz külügyminiszter és Cadorna olasz fővezér is az ántánt diplomatáival egyetemben.

Világszerte nagy érdeklődést keltett ez a tanácskozás, mert bizonyára döntő befolyással lesz a háboru sorsára. Hír szerint egyik legfontosabb tárgya a haditanácsnak a semleges államok számára küldendő végleges válaszjegyzék megszövegezése is.