Az orosz kormányválság

Oroszországnak megint uj miniszterelnöke van. A pár hetes Trepov-kabinet egy Galitzyn hercegé váltja föl. Hogy cári szeszély hullámain hánykódik a félvilágon uralkodni akaró Oroszország, annak a gyorsan ismétlődő kormányválságok is élénk tünetei.

Mi folyik most Oroszország határain belül. mennyiben gyilkolták meg béketervei miatt a cár hipnotizálóját, Rasputint, menyiben valóság a moszkvai forradalomszerű zavargás, azt nem tudhatjuk, mert közvetlen értesítések nem juthatnak hozzánk, a hiresztelt események pedig, mint jól tudjuk (hiszen Budapestről mennyit hazudtak francia és angol lapok), megbizhatatlanok.

De a mikor megint újabb győzelmi tervekről trombitáltat a nyomról-nyomra szorított. Romániának megmentését ujra meg ujra igérő, de kénytelenül hátráló orosz hatalom; a kormányok sürü bukása mindenesetre nagy megrendülést mutat, s ha ilyen eszközökkel ideiglenes győzelmet viv ki az ugynevezett "háborus párt", a mely hazakergeti a dumát is hogy sehol se szólhassanak nyilvánosan, akkor csak azt következtethetjük, hogy nagyon meg kellett már szaporítani a békepártnak, ha már nem találják alkalmasnak egyik minisztert a másik után, hogy a békekövetőket megfékezhesse. Oroszország nem fogja elkerülni a megtorló végzetet, akárhogy hirdesse is Galitzyn a háborut az ő "végleges győzelmükig."