Az amerikai konfliktus legujabb hirei

Az amerikai válság ügyében még mindig nem oszlott el egészen az a homály, mely Wilson magatartását, illetve a hajók felfegyverzésére vonatkozó döntést takarja. Az angol forrásból érkezett jelentések, főképpen a Reuter-táviratok azt a hírt terjesztik, hogy Wilson, be sem várva a rendkivüli ülésszakra összehivott kongresszus döntését, felrendelte a kereskedelmi gőzösnek ágyukkal való felszerelését. Ha ez valóban megtörtént, akkor bizonyos, hogy Wilson rászánta magát a hadüzenetre, mert ismerve a német kormány határozott és többször hangozatott magatartását, csak idő kérdése, hogy egy fölfegyverzett amerikai hajó mikor kerül szembe egy tengeralattjáróval.

Mai távirataink egyike hangsulyozza, hogy az amerikai lapokat eltiltják a hajók fölfegyverkezéséről szóló hirek közlésétől. Amerika tehát egyelőre bujósdit játszik és nem akar szint vallani.

Nagyon érdekesek azok a táviratok, amelyek arról számolnak be, hogy az amerikai kormány "félhivatalos" értesítést kapott, hogy Mexikó városa közvetlen drótnélküli összeköttetésben van Németországgal. Az Egyesült-Államok állítólag emiatt már vizsgálatot is rendelt el. Ez a hir is igazolja, hogy Amerikában komolyan aggódnak Mexikó magatartása miatt és hiába fogják el Zimmermann jegyzékét, amelyet a mexikói német követnek küldött, nem tudják megakadályozni, hogy Németország érintkezzék Mexikóval. Hogy mit jelent az állítólag elrendelt "vizsgálat", nem tudni, de annyi bizonyos, hogy a viszony az Egyesült Államok és Mexikó között nem olyan jó és nem olyan megnyugtató, ahogy az entente jelentések feltüntetni szerették volna.

Az amerikai és mexikói eseményekről a következő táviratokat kaptuk:
Drót nélküli összeköttetés.
Washington, márc. 9.
A kormányt félhivatalosan értesítették, hogy Mexikó városa közvetlen drótnélküli összeköttetésben áll Németországgal. A vizsgálat elrendeltetett.

A Wolf-ügynökség megjegyzései: Drótnélküli állomás létesítése Mexikóban természetesen a mexikói kormány legsajátosabb joga volna.

A Reuter-ügynökség megjegyzése: "A vizsgálat elrendeltetett", érthetetlen beavatkozás az Egyesült-Államoknak a teljesen önálló Mexikó belső ügyeibe.

Az Unió ijedelme.
Washington, márc. 9.
A washingtoni kormánykörök komoly veszélynek tartanák, ha a Mexikó és Németország közvetlen drótnélküli érintkezésről szóló hirek beigazolást nyernének, mert akkor a német oceánjáró kobzóhajók és tengeralatt járó naszádok abban a helyzetben volnának, hogy Egyesült Államokban lévő német ügynököktől pontos részleteket szerezzenek amerikai és egyéb hajók kifutásáról.

Titkolják a hajók felfegyverzését.
Washington, márc. 10.

A tengerészeti hivatal fel fogja szólítani a lapokat, hogy kereskedelmi hajók felfegyverkezéséről semmit sem közöljenek. A kábeltársaságok már felkérték, hogy tartsanak vissza minden olyan hirt, amely arról ad hirt, hogy hajók az Atlanti óceánba vagy másfelé kifutottak.