Az orosz forradalom

A fehér cár birodalmában kitört a forradalom. Az első ellenőrizhetetlen hír szerint a cár lemondott és zsarnoki kormányának miniszterei börtönbe kerültek. Pétervár és a többi nagy orosz város helyőrségei is csatlakoztak a forradalomhoz, mely olyan hatalmas erővel tört ki, hogy gépfegyverekkel sem lehetett már elnyomni.

Az erőszakon diadalmaskodott az öntudatra ébredt nép. Stürmer és Protopopov minisztereket megölték, az üzleteket kifosztották, ilyen és hasonló hírek érkeztek a távirón. Nem láthatjuk még teljesen tisztán a helyzetet, nem tudhatjuk ellenünk és a béke ellen, vagy mellettünk és a békéért, meg a mindennapi kenyérért mozdult-e meg Nagy-Oroszország. De bizonyos, hogy az ébredő tavasszal uj életre virradt az orosz birodalom, még akkor is, ha az ántánt pénze volt a kanóc, mely lángbaborította Oroszországot.

Tavaszkor, a természet megujhodásának idején tört ki az orosz forradalom is, mint ahogy minden nép elkeseredése tavasz idején robbant tettekké. És akárki akármiért is csinálta, a békés haladásért küzdő emberiség üdvözletét küldi az orosz forradalomnak. Ezen a márciuson valósággá vált az orosz nép ősi körök ábrándja; győzelemre lehetett vezetni a forradalmat.

Egyelőre óráról-órára változó képét hozzák a helyzetnek a táviratok, melyek a legellentmondóbb eseményekről adnak számot. Egy lapunk zártakor érkező londoni jelentés szerint Bonar Law az angol parlamentben közölte, hogy alaptalannak bizonyult a cár lemondásáról szóló hir. Más táviratok azt a szenzációs hirt jelentik, hogy a cár erős tüzérséggel Pétervár ellen indult.

Ugyszólván minden órában változik a helyzet, melyről tiszta képet alkotni még nem lehet, mert hiányoznak a hiteles hirek s igy minden ujabb szenzációt fenntartással kell fogadnunk. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy Oroszországban olyan események torlódnak, melyek ugy lehet az egész világ sorsára döntő befolyással lesznek.

Több jel arra mutat, hogy a szentpétervári forradalmárok körében szakadás állt be és rohamosan nő azoknak a száma, akik a kibontakozás egyetlen utját a békében látják.