A bolgár királyné halála

Dicső szövetségesünket és nemzetünk régi hű barátját, Ferdinánd bolgár királyt súlyos, fájdalmas csapás érte. Hitvese, Eleonora királyné, született Renss herczegnő, a ki második felesége volt és a kivel kilencz évet töltött boldog, szép házasságban, meghalt. A királyné utolsó napjairól ezt jelenti a Bolgár Távirati Ügynökség: A királyné már a múlt év vége óta betegeskedett. Hogy megfelelően kezeltesse magát és kipihenje a nagy fáradalmakat, a melyeket a sebesültek szünet nélkül való gondozása okozott, külföldre utazott, a hol állapotában valóban történt javulás.