Internáltak hazatérése Oroszországból

Még 1914-ben, közvetlenül a háboru kitörése után, Oroszország és Ausztria és Magyarország között megegyezés jött létre polgári személyek bizonyos csoportjainak hazatérése ügyében. Az előző császári orosz kormány ezt a megállapodást két és fél év mulva fölmondta. Hónapokig tartó fáradozás után végre sikerült a jelenlegi orosz kormánnyal ebben a dologban megegyezésre jutni. A minap megkötött megállapodás szerint minden számbeli korlátozás nélkül hazatérhetnek azok a háború kezdete óta visszatartott férfiak, a kiknek életkora 16 éven alul és 50 éven fölül van, továbbá e korhatárokon belül is azok, a kiknek egészségi állapota tekintetében fenforognak a csererokkantakra vonatkozó föltételek, végül korkülönbség nélkül az összes asszonyok és leányok. A megállapodás szerint azoknak az osztrák és magyar, valamint orosz állampolgároknak, a kiket a megszállott területekről tuszul vittek el, szintén megengedik a hazatérést. A közös külügyminisztérium mindent megtesz a megállapodás keresztülvitelének gyorsítására.