Egy francia hadikutya elinditása

Ellenségeink táborából: Egy francia hadikutya elinditása. A kutya nyakára kötött tubusban van a levél, melyet az egyik külső lövészárokból a front legelőretoltabb hadállásába küld a parancsnok.

A hadikutya villámsebességgel fut át a golyójárta területen.