Az ember és a majom rokonsága

Az ember és a majom rokonságára új adalékot kiván nyújtani Fridenthal orvos kisérlete a vérvegyüléssel.

 

Már régebben megállapitották ugyanis, hogy a vértestecskék csak ugyanazon vagy közel rokon állatok vérével képesek vegyülni, más állatok vérében azonban feloldatnak. Fridenthal egész sereg emlősállat vérével tett kisérletet s ezek kivétel nélkűl megerősitették az állatok rokonságáról való közfelfogást.

 

A mezei és tengeri nyúl, a ló és szamár, az egér és a patkány vérét zavartalanúl lehetett vegyíteni egymással, más állatokéval már nem. Az emberi vért csak az emberszabású majmok vérével, az orangutanéval és a gibbonéval sikerűlt vegyítenie.