Magyar faipari vállalatok erdőket vásárolnak Montenegróban

A napokban nagyszabásu erdővételi ügylet jött létre Montenegróban, amely ügylet révén a Mikesféle zabolai erdőgazdaság és a dolhai faipari részvénytársaság mintegy négy millió köbméter puhafa kitermelésére szerzett jogot Montenegróban, megvásárolván a Tara folyó mellett elterülő nagykiterjedésü erdőségeket.

Ezek az erdőségek kisbirtokosok és vagyonközösségek birtokában voltak és hir szerint a zabolai és dolhai faipari részvénytársaság nevében Mikes Ármin gróf, aki már régebben opciót szerzett az erdőségekre, most negyvenmillió koronáért megvásárolta.

Ehhez az erdővételhez a két magyar faipari részvénytársaságnak másik nagyszabásu terve füződik, ugyanis a fát a kitermelés után vizi uton akarják elszállitani s e célból az Adriához iparvasutat akarnak épiteni, amely iparvasut egyengetné az utját azoknak a terveknek, amelyek Szerbiát esetleg az Adria felé vezető uthoz segitenék.

Természetesen ez a tervezgetés még a legkezdetlegesebb stádiumban van, mert hiszen az Adriához vezető iparvasut megépitésének sokkal nagyobb fontossága van, semmint az a zabolai és dolhai faipari részvénytársaságok elhatározásából volna megvalósitható. Olyan fontos közgazdasági érdekek füződnek az adriai vasut tervéhez, hogy ahhoz a magyar kormánynak is lesz még szava.