A nyolcadik magyar hadikölcsön

A hosszan elhuzódó háboru további nagy pénzügyi követelményeket támasztván az államhatalommal szemben, a hadi szükségletek zavartalan ellátása céljából uj hadikölcsön kibocsátása vált szükségessé. A hadviselés költségeinek fedezésére a pénzügyminiszter ezuttal 5 1/2 %-kal kamatozó adómentes járadékkölcsön kötvényeket bocsát nyilvános aláirásra. A pénzügyminiszter tehát ez alkalommal is közvetlenül fordul a közönséghez.

Az aláirás tartama és az aláirási helyek
Az aláirás időtartama 1918. junius 12-től julius 11-ig bezárólag terjed. Aláirási helyekül fognak szerepelni az összes állami pénztárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztárak és annak közvetitőhelyeiül szolgáló összes postahivatalok, valamint az összes számottevő hazai pénzintézetek. 

A cimletek nagysága
A kibocsátásra kerülő 5 1/2 %-kal kamatozó járadékkölcsön kötvényei 50, 100, 1000, 5000 és 10.000 koronás cimletekben fognak kiállittatni. 

Az aláirási ár
Az 5 1/2 %-kal kamatozó járadékkölcsön-kötvény kibocsátási ára voltaképen 92 K 50 f-rel van számitva. De arra való tekintettel, hogy a járadékkötvény kamatozása csak 1918. szeptember 1-én veszi kezdetét s a jegyzéstől 1918. augusztus 31-ig járó kamatok az aláirási árba be vannak számitva, a kötvény aláirási ára minden 100 korona névértékét a következő összegben van megállapitva: 

1. arra az esetre, ha az aláiráskor az aláirt összeg egész ellenértéke befizettetik:
a) az 1918. évi junius hó 12-től junius 27-ig bezárólag történő aláirás esetén 91 K 50 f;
b) az 1918. évi junius 27-ét követő időben 1918. évi julius 11-ig bezárólag történő aláirás esetén 91 K 70 f; 

2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes (részletekben történő) fizetési módozat vétetik igénybe, az aláirási határidő egész tartamára szólólag 92 K 50 f. 

Kamatesedékesség
A nyolcadik hadikölcsön 100, 1000, 5000 és 10.000 K-ás cimletei minden év március 1-én és szeptember 1-én lejáró félévi utólagos részletekben évi 5 1/2 %-kal kamatoznak. Az első szelvény 1919. március 1-én esedékes. Ettől eltérőleg az 50 koronás cimletek évi szelvényekkel vannak ellátva s ezeknél az első szelvény 1919. szeptember 1-én esedékes.