A Gazdaszövetség a vámunió mellett

A magyar Gazdaszövetség igazgató-választmányi ülésén Darányi Ignác elnök napirend előtt szóvátette a gabonarekvirálás kérdését.

A 14-18 kilón aluli fejadag mellett lehetetlen a termelést tovább folytatni, másképp a gazdák el fogják titkolni a készleteket, hogy a maguk számára biztositsák a szükségletet, az alacsony fejadagok mellett a munkások és cselédek megszöknek a gazdaságokból. 

Az osztrák cséplési rendelet sokkal enyhébb, mint a mienk.
Illetékes helyen rámutatott arra, hogy a magyar gabona a legolcsóbb az egész világon. Mindent el kell követni, hogy a gabonaárak valahára arányba hozassanak a tényleges árakkal.

A vámkérdésben a gazdák a Németországhoz való közeledést kivánják és nem idegenkednek az esetleges vámuniótól sem. Hangoztatja, hogy szuverénitásunkat minden esetben a leghatározottabban fönn kell tartani. Csak olyan szabadelvü birtokpolitikát fogad el, amely a kisgazdákról és a munkásokról sem feledkezik meg.