A földmüvelő nép fejadagja

Hiába irtunk mi is, mások is annyit a földmüvesek fejadagja felemelése érdekében, hiába volt a sok küldöttség, felirat, országgyülési felszólalás (interpellátió), a közélelmezési miniszter kereken kijelentette, hogy nem ad a gazda népnek egy grammal sem többet.

Most már csak arra vagyunk kiváncsiak, hogy ezt a tarthatatlan helyzetet meddig birja ki az őstermelő lakosság, de egyben figyelmeztetjük a törvényhatóságok fejeit, az alispánokat és polgármestereket, hogy részben tőlünk is függ ám, miszerint ez az áldatlan időszak minél később következzék be, t. i. állapitsák meg a burgonya és hüvelyesekből a gazdák házi szükségletének mennyiségét (fejadagot) lehetőleg oly nagyra, hogy azzal pótolható legyen legalább némileg a kenyéradagban mutatkozó hiány, mert ha – mint egyik lap irja – tarisznyában babfőzeléket nem lehet kivinni, azért az otthon töltött napokon az a hüvelyes mégis csak jó kisegitő lesz a földmüveseknél.