Az Osztrák és Magyar Bank szétválasztása nemzeti bankokra

Az Osztrák és Magyar Bank főtanácsa ülést tartott, amelyen osztrák részről Gruber alkormányzó elnökölt. Az osztrák kormány nevében Thaa miniszteri tanácsos jelent meg, magyar kormánybiztos nem volt jelen. 

A főtanácsülésen egybehangzóan kifejeződött az a fölfogás, hogy mindenekelőtt tisztázni kell az illetékességet Ausztriában és Magyarországon is, minthogy a bank mint közös intézmény rendkivül nagy kárát vallja az általános zavarnak.

A jegybank illetékes fórumai egyelőre még az osztrák és magyar kormány. A bank különválasztásáról nem volt szó. Az egész ülésen a bank általános helyzetéről folyt vita, ugy, hogy Schmid vezértitkár be sem terjeszthette a pénz- és devizapiacról szóló szokásos jelentéseket.

A jelentés egyébként közli a többi között, hogy az Osztrák és Magyar Bank a legutóbbi napok folyamán több mint két millió koronával gyarapitotta aranykészletét, olyan módon, hogy török bankjegyeket arannyal födözött papirfontra cserélt ki és ezeket a papirokat az itt levő török aranyletét egy részéért kicserélte.

A lombardkölcsönök igénybevételének fokozását jellemzi, hogy egyetlen napon 609 millió korona hadikölcsönt lombardiroztattak Ausztriában és Magyarországon. A finom arany ára 23 ezer koronáról 15.500 koronára esett, az ezüst ára 560 koronáról 450 koronára, a Napoleon-aranyé 125 koronáról 90 koronára. A pénztári jegyek forgalma október 31-én 3092 millió korona volt. 

Az Osztrák és Magyar Bank több müszaki és adminisztrativ tisztviselője Budapestre utazott, ahol felügyeletük alatt fogják elkésziteni az államnyomdában az uj 25 és 200 koronás bankjegyeket. A bank idejében elszállitotta mindenét a trieszti, klágenfurti, bózeni és zimonyi intézeteiből.