Kereskedők és iparosok szervezkedése

A budapesti kereskedők és iparosok országos szervezete december hó 8-án tartotta alakuló gyülését a Vigadó nagytermében, ahol Ábrahám Dezső és Friedrich István államtitkárok is megjelentek.

A gyülés elnökévé Friedrich István hadügyi államtitkárt választották meg, aki kijelentette, hogy a kormány a kereskedők és iparosok sorsát is biztositani kivánja.

Fölhivta a kereskedőket és iparosokat, hogy necsak politikailag, hanem gazdaságilag is szervezkedjenek.

Vidor Jenő kereskedő támadta a kereskedők és iparosok meglévő szervezeteit. Herzog Sándor a harctérről hazajött kisiparosok sorsát ajánlotta a kormány figyelmébe.

Ábrahám Dezső államtitkár kijelentette, hogy a kormány elsőrendü kötelességének tartja a kisiparosok és kiskereskedők helyzetének szanálását.