Röntgenház

A Röntgensugarak orvosi felhasználása évről évre nagyobb körre terjed ki. Ennek megfelelően nagyobbszanak a Röntgenintézmények is. A Röntgensugarak felhasználásának első éveiben a kórházak kisebb mellékhelyiségben helyezték el a Röntgenkészülékeket. Később már külön termeket rendeztek be e czélra, ma már ez nem elég. A hamburgi általános kórház külön házat építtetett a Röntgenintézet részére, melynek berendezését egy külön könyvben találjuk leírva (Albers-Schönberg, Seeger, Lasser: Das Röntgenhaus des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg in Hamburg. F. Leineweber, Leipzig.)

E centralisationak meg vannak a kétségtelen előnyei, mert a drága eszközök beszerzése és az üzemben tartás terén így jelentékeny megtakarítás érhető elő. Azonkívül lehetségessé vált minden irányban a legtökéletesebbet érni el. Maga az intézet többszörös czélokat szolgál. Elsősorban természetesen Röntgensugarakkal való betegvizsgálás és gyógyítás czéljait szolgálja. Ezenkívül gondoskodik assistensek, orvosok, ápolónők és technikai személyzet megfelelő kiképzéséről, kutatóknak pedig módot és alkalmat ád vizsgálataik megejtésére. Az intézettel továbbá muzeum kapcsolatos, a mely minden a Röntgensugarakra vonatkozó eszközt, lemezeket, mintákat, csöveket, könyveket, folyóiratokat összegyűjt.

A ház földszínjén van elhelyezve a nagy vizsgálati terem, a váróhelyiség és a múzeum. Az első emeleten az energia centrale (gépterem), sötét karmák, dolgozóhelyiségek, különleges vizsgálatok termei vannak elhelyezve. A vizsgálati terem berendezése számos újítást tartalmaz. Az ajtók fényzárólag készültek, még pedig úgy, hogy elsötétítés alatt is le lehet lépni, a nélkül, hogy fény hatolna be a terembe; a kapcsoló készülékek, lemezszekrények és még más berendezési tárgyak is ólomlapokkal vannak védve a sugarak káros hatásaitól. A magas feszültség a gépteremben keletkezik, a honnét megfelelő vezetékek útján jut a vizsgálati teremben lévő lámpákhoz. Vannak dolgozóasztalok stereokopikus Röntgenfelvételek, operatio alatti vizsgálatok, idegen testek lokalizálása részére stb.

Az energiát a városi 220 voltos vezeték szolgáltatja. A magas feszültséget 120,000 és 150,000 voltos magasfeszültségű generátorok, továbbá különböző typusú induktorok szolgáltatják.