Az orosz anarchia legujabb hirei

Az uj orosz kormány megalakulása
Pétervár, jul. 29.
A Moszkvában egybehívott nemzetgyülés megtartását a kabinet végleges megalakitásáig elhalasztották. Azt hiszik, hogy a kabinet néhány nap mulva teljesen megalakul és a nemzetgyűlés ennélfogva körülbelül egy hét mulva összeülhet. Az ideiglenes kormány programmját az uj minisztereknek a kabinetbe való belépése után sem fogják módosítani, ami azt mutatja, hogy az uj miniszterek, akik függetlenül pártjukból és ahhoz való továbbtartozásuk ellenére vállalnak tárcát, elfogadják azt. Ebben az értelemben a kormány már többekkel, különösen a kadetpárt több képviselőjével, melynek központi bizottsága elvben a párt tagjainak a kormányba való belépése mellett foglalt állást, tárgyalásokat kezdett. (P.T.Ü.)

Érthetetlen dekrétum

Pétervár, jul. 29.
(P.T.Ü.) Az ideiglenes kormány dekrétumot tett közzé, amely az összes orosz állampolgároknak teljes lelkiismereti szabadságot engedélyez.

Megöléssel fenyegetik Kerenszkit.
Stockholm, jul. 29.
A "Novoje Wremja" szerint Kerenszki az Auróra cirkálóról levelet kapott, amelyben a legénység kijelenti, hogy meg kell ölni Kerenszkit, ha julius vége előtt önként nem hagyja el állását.


Lenint letartóztatták

Stockholm, jul. 29.
A "Birsevija Vjedomosti" szerint Lenin és Sinovjev kijelentették, hogy nem jelentkeznek önként a hatóságoknál.
Egy később érkezett távirat jelenti Stockholmból, hogy Lenint letartóztatását félhivatalos orosz helyről megerősitették.

Zavarok Finországban

A "Politiken" jelenti Helsingforstból: Skawitse főkormányzó benyujtotta lemondási kérvényét, de a jelenlegi kormány nem fogadta azt el. A helsingforsi katonai bizottság Kerensky diktaturájával szemben engedékenységet mutat, ennek dacára egy ujabb katonai tanács van alakulóban.