Az árak szabályozása

Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság serényen dolgozik az árak szabályozásán.

A husipari szakbizottság egyik ülésén elhatározta, hogy december tizenhatodikától fogva az összes kolbászárukat két koronával leszállitja.

Foglalkozott a textil-, köt- és kötszövött áruk árainak megállapitásával is. Ezeknek az árát pár napon belül husz-huszonöt százalékkal leszállitják.

A bőripari érdekeltség a bőrárak emelését kérte, az árvizsgáló bizottság azonban ezt a kérést elutasitotta. Hasonlóképpen intézte el a bizottság a mezőgazdasági gépgyárosok egy részének kérelmét is, akik áremelést kértek.

Az olaj- és zsiripari központ a szappan árának felemelését kérte, mivel az olajos magvak megdrágultak. Bár az árvizsgáló bizottság elismerte az alapanyag megdrágulását, a szappant továbbra is a régi áron engedi csak forgalomba hozni. Leszállitották a kereskedőknek eddig juttatott tulnagy hasznot is.

Az árvizsgáló bizottság nagymennyiségü benzint, petroleumot és gázolajat foglaltatott le, amely áruk Németországnak és Ausztriának voltak szánva. Ezeknek a Romániából, másrészt Galiciából származó áruknak az ára a magyarországi áruknál jóval magasabb. Mindazáltal a petroleumot a régi áron adják el. A benzint és a gázolajat pedig kisgazdáknak és kisiparosoknak juttatják szintén a régi áron.

Igen széleskörü intézkedésekkel ellenőrizte az átvizsgáló bizottság a kávéházakat, vendéglőket és a mészárosokat. Nagy személyzet járta be ezeket az üzleteket és a rendelet ellen vétőket följelentette.