A hadianyag szétosztása

Általános érdeklődés tárgya az a kérdés, miképpen kerülnek szétosztásra a hadianyagok.
A kormány – hir szerint – a felosztásra kerülő jelentékeny mennyiségü hadianyagot mielőbb át akarja adni a közgazdaságnak és pedig közvetlenül azokra a helyekre, ahol arra a legnagyobb szükség van.

A hadbavonultak a hadianyagok felosztásánál természetesen csak ugy részesülhetnek előnyben, ha a szakmájuknak megfelelő gazdasági egyesülésbe belépnek és igényeiket ott érvényesitik. A hadikormány hivatalból is az illető gazdasági szervnek juttatandó anyag jelentékeny részét elsősorban a hadbavonult szakmabelieknek szánta. A hadbavonultak érdeke megkövetelni tehát, hogy saját gazdasági egyesületébe tömegesen lépjenek be.

Magától értetődik, hogy az anyagi leszerelés technikai keresztülvitelénél is elsősorban a hadból visszajött tisztviselőket, mérnököket alkalmazza a kormány. Mindenki igyekezzék beleilleszkedni a már meglevő keretekbe, mert a sokféle irányba való tömörülés szétforgácsolja az erőt és az érdekeltek sokkal nagyobb eredményt érnek el, ha egységesen tudnak fellépni.