Mindenki földért jelentkezik

Említettük már, hogy földért leginkább olyanok jelentkeznek, kik semmit sem értenek a földmüveléshez és ez a legnagyobb veszélyt rejtegeti magában, hiszen ha ily elemek jutnak földhöz, a városok és az ellátatlanok élelmezése egyáltalában lehetetlenné válik. Alább közöljük erre vonatkozó sorokat a „Molnárok Lapja” hasábjairól, melyekhez bővebb magyarázatot csatolni felesleges. 

Mindenki földért jelentkezik.
Mint a szaklap mult számában megirta, a földet kérők összeirását legtöbb helyütt már megkezdték, sok helyen pedig már el is végezték, és odáig rendelkezésre álló adatokból máris megállapitható, hogy általában váratlanul nagy lesz azoknak a száma, akik jogosan és jogosulatlanul igényt tartanak a kisajátitott földek parcelláira.

Sok községben annyi az igénybejelentő, hogy nemcsak a helyben, de még a távoli környéken kisajátitható szántókból sem lehet majd az illetőket kielégiteni. Az összeirásnál ugyanis mindenki igénybejelentését fölvették és igy rengetegen jelentkeztek földért, akik soha még egy buzaszemet sem láttak, nem rokkantak, hadiözvegyek vagy árvák, hanem jó állásban levő egyének, akiknek hirtelen kedvük szottyant a gazdálkodáshoz, a változott viszonyok között is a legbiztosabb exisztenciát a szántókban látják és nem akarják elmulasztani a kedvező alkalmat, hogy könnyen néhány holdacskához jussanak.

Sok helyen nem vették fel ezeknek az igénybejelentését, visszautasitották őket, de másutt viszont sikerült a jogos földkérők közé beférkőzniök, ami természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy a földosztásban részük lesz. Az összeiró bizottságok is figyelmeztettek mindenkit, hogy az igények fölvétele nem jelenti még okvetlenül ezek kielégitését is, mert a kormány egyelőre csak tájékozódni akar a tényleg igényjogosult katonák számáról.

Ezért mindenkit felhivtak, folytassa nyugodtan munkáját. Ami pedig a földosztás sorrendjét illeti, a kormány először is azok igényét fogja kielégiteni, akik szocialista szempontból rászorulnak, aztán azokét, akiknek eddigi munkájuk biztositéka annak, hogy rátermett, erre hivatott ember kezébe kerül a rájuk jutó föld és akik egyik szempontnak sem felelnek meg, azok valószinüleg lemaradnak a földosztásról és ujra nem lesz alkalmuk a buzakalásszal szemtől-szembe megismerkedni. (M. L.)