A Brooks-féle periodikus üstökös

Ez az 1889-ben felfedezett és 1896-ban, valamint 1903-ban visszatért periodikus üstökös legutóbb az 1910-11 évi periodusban volt esedékes. Azonban csak egyetlen egy helyen sikerült őt megtalálni, és pedig az amerikai Lick-observatoriumon 1910 szeptember 28-án. Az akkor megfigyelt és az üstökösnek Bauschinger által előre számított coordinatái között alig mutatkozik nagyobb eltérés.

Ennek ellenére az üstököst a Lick-observatorium 36-hüvelykes refractorával sem tudták követni s másutt pedig egyáltalán nem tudták megtalálni. Igy Wolf több ízben kereste photographikus úton s minthogy felvételein a 14-ed rendű csillagok is rajta vannak, fel kellett volna fedeznie, ha fénye 14-edrendű vagy ennél fényesebb lett volna. Minthogy a Lick-observatorium a kérdéses napon végzett észlelés közelebbi adatait megadni nem tudta, kétes marad, vajjon az 1910-11. évi periodusban egyáltalán tényleg észlelve lett-e.

Ezt a feltevést az a körülmény is igazolja, hogy már 1889-ben az üstökös feloszlásnak indult s így nagyon is kétséges, fog-e egyáltalán még valaha visszatérni. A kérdésre a választ a nagyobb távcsövekkel felszerelt observatoriumok adhatják meg a folyó év első negyedében. 1918 január elsejétől márczius végéig ugyanis az üstökös egyenes emelkedése 22 órától 0 óra 45 perczig, elhajlása – 15°-tól +5°-ig fog változni s ezért ebben az időszakban az esti órákban megfigyelhető volna, ha fénye erre elég intensiv lesz.