Lenin és Trockij

A világtörténelem örök időkre meg fogja őrizni e két ember nevét, mert az ő hatalmas munkájuknak köszönhető, hogy Oroszország immár megszabadult a háboru átkától.

Tudjuk, hogy Lenin, Torczkij és békebarát társaik milyen nagy küzdelmet folytattak a háborus párttal, melyet azonban végre mégis sikerül legyőzniök. Most már ők az urai Oroszországban a helyzetnek és a mult héten már megkezdődött a fegyverszünet az orosz fronton.

Ez volt az első eredményes lépés az általános béke utjain s most már remélhetjük, hogy közeledik e rémes világháboru megszünése.