Kizárták az FTC-t a hadibajnokságból

Az MLSz intézőbizottságának egyhangu határozata.
Az MTK – FTC mérkőzés ügye lekerült – legalább egyelőre a – napirendről: az MLSz intézőbizottsága a mult héfőn tartott ülésén egyhangu határozattal kirekesztette az FTC-ét a hadibajnokságból s összeredményeit érvénytelenítette.

Így kellett az MLSz intézőbizottságának határoznia a hadibajnokság kiírásának feltételei alapján, amelyeket az FTC is ismert s amelyiknek alá is vetette magát akkor, amikor a mult év nyarán az 1917/18. évi hadibajnokságra benevezett.

Az ítélet, bár szenzációs nem hat meglepetésként. Tudta ismerte mindenki, maga az FTC is, az MLSz hadibajnoki szabályzatának idevágó rendelkezéseit; el kellett készülnie tehát arra, hogy a szabályokat mindenkor és mindenben szigoruan betartó uj rezsim nem fog a zöld fehér színekkel szemben sem kivételt tenni, ha nem alkalmazkodik azokhoz.

Az idők mulását és változását saját kárán át tapasztalja és érzi most meg a magyar labdarugósport egykor vezető egylete, az éveken át diadalmas FTC, mely az utóbbi évekre vakon rohant előre, nem tekintett se jobbra, se balra s egy valóban szép és nemes, de senkitől sem fenyegetett gondolat: az amatőr labdarugósport vértanui halált szenvedett mártírjának szerepében tetszeleghet önmaga előtt.

Őnmaga előtt csak: mert a biztosan bekövetkező bomlás utján az exbajnokcsapatot nem kíséri általános részvét és megilletődés. Fájdalommal tölti el talán minden igaz sportember szívét, az annyi dicsőséget és babért szerzett zöld-fehér színeknek bukása, de ez csak a multnak szól, mert a jelen idők minden valamire való ismerője tisztán látja az eseményeket: üdvözlés, erőszak itt nem történt, csupán az MLSz egy renitens tagját érte megérdemelt büntetés, mely azt hitte, hogy a multban szerzett érdemei különállást biztosítanak neki a szövetségben.

A kizárás követelményei:
Az FTC tehát az MLSz intéző-bizottságának határozata alapján kiválik a hadibajnokságból s csak barátságos és esetleges nemzetközi mérkőzésekre lesz utalva. Mindenki elképzelheti ezek után, hogy mi vár az exbajnok csapatra.

Bizonyos, hogy eddig hű közönsége, mely csapatának gyengébb formáját a folytonos katonai behívások folytán igazolva látta, számbelileg meg fog csappanni, mert a közönség a pályán jó sportot akar látni, már pedig ebben ezek után alig-alig lesz része.

Nem hinnők ugyanis, hogy az MLSz mostani gerincét alkotó nagyobb csapatok tódulnának – mint egykoru – az Üllői-uti pálya felé, melynek jövedelmezősége gazdájának elvakult sportpolitikája következtében erősen megcsappant.

A folytonos politikai harc s az ezeket követő támadások visszatartottak a csapatra is, melynek legjobb erői váltak ki. Ugy látszik, az FTC lejtőre került s ez, sajnos, nem felfelé, hanem le, az örvény, a biztos bukás felé vezet, s ennek nem első, s ha a vezetőség észre nem tér, nem is utolsó stációja az MLSz intéző-bizottságának határozata.

Az utóbbi évek sorozatos sportpolitikai baklövéseinek áldozata az FTC s csak attól tartunk, hogy nem lesz képes megállani ezen az uton. Sajnálattal konstatáljuk ezt mi a Sporthirlap hasábjain, melyek éveken át csak a zöld-fehér színek pompás eredményit regisztráltak. Még nem késő, mert az elveszett pozíciót, hatalmat, - csapatok és tekintélyt vissza lehet szerezni évek komoly és céltudatos munkájával.

Tudjuk jól, hogy az FTC-ben tekintélyes számban vannak olyanok, a kik a klubjuk jelenlegi irányzatával elégedetlenek. Távol áll tőlünk, hogy egyesületek belügyeibe avatkozzunk, de a ferencvárosiak előbb aposztrofált tagjaihoz mégis kérő szóval fordulunk: lépjenek akcióba s mentsék meg az FTC-t a maguk és minden igaz sportember őszinte örömére.