Az orosz béke

Megtörtént, amit minden békeszerető ember kivánt: Oroszország formális békeszerződés nélkül is kimondotta háborujának megszüntetését s az orosz hadsereg leszerelését.

Breszt-Litovszkban tudvalevően sokáig folytak a béketárgyalások s az egész világ szeme a béke delegátusok munkája felé volt fordulva. Izgalmas napok voltak és világtörténelmi jelentőségüek.

Az entente természetesen nem jó szemmel nézte az oroszok békekövetéseit, de akadtak is nemes lelkű békebarátok, akik nyiltan kimondották, hogy a háborut meg kell már szüntetni s vissza kell adnia a világnak azt a nyugalmat, mely feltétlenül szükséges a népek boldogságára, a hasznos munka folytatására.

Ilyen férfiak Landsdowne lord, a kiváló angol politikus és Henderson, az angol munkásvezér. Az ő nyilatkozataik nagy befolyással voltak az oroszokra.