Az amerikai háborus reklám

Óriási hühóval készült Amerika a háborura s elárasztja az entente-lapokat azokkal a háborus fényképfelvételekkel, amelyek beillenének reklámképeiknek is. Nagy hühóval akar bizalmat kelteni maga iránt az entente-népeknél s egyuttal minket is szeretne rémitgetni, ha mi olyan könnyen meg tudnánk rémülni háborus reklámjától. E fényképfelvétel is ilyen reklámkép s az önkéntes ápolónők hivatására vállalkozott new-yorki nők felvonulását ábrázolja. Valóságos szinpadi jelenet volt ez a felvonulás, mely nélkülöz minden komolyságot.