Az ántánt összkonferenciája

Napok óta tart az entente párisi konferenciája, de mindaddig semmiféle hír sem szivárgott ki arról, hogy miről tanácskoztak és mit határoztak az entente kormányférfiai ezen a kétségtelenül nagyjelentőségü konferencián. Ma jelent meg az első hivatalos párisi kommüniké a konferencia tárgyalásáról és befejezéséről.

A szükszavu jelentés egyelőre csak azt hangsulyozza, hogy a hozott határozatok alkalmasak arra, hogy nagy befolyást gyakoroljanak a további hadviselésre. Ebből kitünik, hogy az entente miniszterelnökei nem a békefeltételek reviziójáról, hanem inkább katonai kérdésekről tanácskoztak és alighanem vagy a saját offenzívájukról, vagy a németek állítólagos offenzívája ellen való együttes védekezésről tárgyaltak. Erre vall az is, hogy a konferenciával egyidőben a szövetségesek tábornokai külön tanácskozást tartottak, melyen - a hir szerint – a német repülők támadása elleni védekezésről is volt szó.

Az entente konferenciáról szóló hivatalos jelentések itt következnek:
Páris, febr. 2.
(Havas)
A szövetségesek konferenciája szombaton délután fél négy órakor befejezte munkáját. A konferencia során egymásután tartott üléseken hozott határozatok megerősitik a szövetséges hatalmak nézeteinek közösségét teljes mértékben és alkalmasak arra, hogy nagy befolyást gyakoroljanak a további hadviselésre. Hivatalos közleményt valószinüleg vasárnap este adnak ki Rómában, Párisban és Londonban. Lloyd George, Orlando és Sonnio Versailleben Clemenceau miniszterelnöktől a legbarátságosabban vettek bucsut és fővárosaiba térnek vissza. Clemenceau, szombaton este, amikor a versaillei megbeszélések eredményei iránt érdeklődtek nála, a következőkép nyilatkozott: Ezidőszerint csak annyit mondhatok, hogy az eredmények a legszerencsésebbek. A szombat délutáni ülés teljesen kielégitő volt és biztos vagyok afelől, hogy a szövetségesek kiváló képviselői, akikkel e napokban megbeszélést folytattam, Franciaországból teljesen oly benyomást vittek magukkal, mint amilyet én ecsetelek önök előtt.

Páris, febr. 2.
(Havas)
A Petit Paristen szerint a szövetséges tábornokok tegnap Waygand tábornok dolgozószobájában megbeszélésre ültek össze. Tisztán katonai kérdések kerültek tárgyalás alá, főleg a front és a parancsnokság egységének problémája. A tábornokok foglalkoztak a legutóbbi London és Páris ellen intézett légi támadásokkal, valamint azokkal az eszközökkel, amelyek alkalmazandók, hogy a néme