Lengyel Zoltán mulatsága és a záróra

Még a mult hó 10-én történt, hogy Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő egy nagyobb társasággal betért Fördös Gábor Erzsébet körút 8. szám alatt levő vendéglőjébe és ott a záróra után is mulattak. A hajnali órákban vette észre a posztoló rendőr, hogy a vendéglőben még világosság van, bezörgetett és ott találta a mutaló társaságot.

Lengyel Zoltán és az ő társaságában levő Virányi Sándor szinész összeszólalkoztak a rendőrrel és azalatt a társaság többi tagja elhagyta a vendéglő helyiségét. A rendőr csak a képviselőt, a szinészt és vendéglőst igazoltathatta és őket jelentette fel a VII. kerületi kapitányságon záróraáthágás és hatóság elenni erőszak miatt. Dr. Rumbach rendőrfogalmazó előtt szombaton volt a tárgyalása ennek az ügynek.

A rendőrség megállapította, hogy Fördös vendéglős, aki Amerikából került haza, egyelőre iparigazolvány nélkül vezet vendéglői üzletet, ami magában is büntetendő cselekmény és a mai viszonyok között mint lánckereskedelem képez tiltott dolgot. Ezért, valamint a záróáthágásért a vendéglőst 30 napi elzárásra és 600 korona pénzbüntetésre itélte a rendőrbiró.

Virányi Sándor szinész 200 korona pénzbüntetést kapott. Lengyel Zoltán képviselő ügyét nem lehetett letárgyalni, a fogalmazó azonban, megkeresést intézett a főkapitánysághoz aziránt, hogy a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését a képviselőháztól kikérjék.