A román trónörökös házassága és fogsága

Jassyból jelentik román hivatalos forrásból:

Károly trónörököst Ferdinánd király, mint a hadsereg főparancsnoka a katonai szabályok megsértése miatt 75 napi szigorított fogsággal büntette meg. A büntetés végrehajtása már tegnap megkezdődött. Az e kihágással kapcsolatban lévő cselekményeket először valóságuk tekintetében fogják megvizsgálni, hogy következményeiket megitélhessék. Azután azokhoz az intézkedésekhez fognak nyulni, melyeket az ország és a dinasztia érdeke követel. A trónörököst helyőrségének önkényes elhagyása miatt büntették meg.

A trónörökös ily szokatlan és kemény megbüntetése alkalmasint összefüggésben van házasságával, a melyről nem rég emlékeztek meg a lapok. Jassy-i hiradás szerint ugyanis Károly trónörökös – a fenti távirat szerint nyilván engedelem nélkül – szeptember közepén hirtelen elhagyta állomáshelyét, Odesszába utazott s ott feleségül vette Lambrino Lizit, egy román tábornok leányát.