A nagy német offenziva

Mint Európa népe hónapok óta reszketve várt, íme, elérkezett. A végső összecsapás, a nagy, utolsó mérkőzés Európa nyugatán.

Mintha az ég minden villáma dördülne meg, a hegyek meginognak és folyók csapódnak ki medrükből, reszket a föld és az ég tüzpiros, mértföldeken át, mint a világ végének utolsó, legborzalmasabb sikolya tombol évezredek legvérmesebb csatája. Amit a német vezérkar hivatalos jelentése ma magában foglal, ahhoz fogható borzalmas eseménye talán még nem volt a világháborunak, ilyen vérben fürdő napja még nem volt ennek az emberiségnek és – ha nem az emberiség, hanem a hadviselő államok szempontjából akarjuk leszögezni a holnapi napot – ilyen győzelmesnek indult offenzivája még nem volt a központi hatalmak hadseregének. A maximumra fokozott erők csaptak itt össze, mint ha a háboru egy utolsó, nagy legvérmesebb vonaglással akarná legyőzni önmagát. Németország, Anglia és Franciaország végsőkig felkészült hadseregei mérik össze ereiket összeszorított foggal, talán utolsó tusában és ennek a tusának első nagy napja a németek hadseregének hozott döntő győzelmet.

A német vezérkar jelentése végeredményben sokkal fontosabbat mond, mint az a másik távirat, amely azt jelenti, hogy a német ágyuk százhusz kilométer távolságból ágyuzták Párist. A franciák fővárosának ágyuzása – mint a Havas-ügynökség jelenti – reggel 8 órakor kezdődött és azóta negyedórai időközökben szakadatlanul tart. Maga a hivatalos francia sajtószervezet, a Havas-ügynökség vallja be, hogy a város ágyuzása írózatos károkat, de még irtózatosabb pánikot okoz és mérhetetlen az a demoralizáló hatás, amelyet a német ágyugolyók Páris tornyaira hullva, a lakosságban előidéznek.

De ennél – mint említettük – sokkal fontosabb és nagyobb horderejű a német csapatok győzelme. A németek seregei megnyerték a Monchy-Cambrai-Quentin –s La Fere közötti csatát, a világháborunak talán legnagyobb csatáját, pozdorjává verték és elpusztították az angol harmadik és ötödik hadsereget és a francia és amerikai hadseregnek a harcba vetett részeit. A megvert sereg eszeveszetten vonul vissza és visszavonulásában fontos stratégiai pontokat enged át a németeknek. Valamennyi német törzs csapatai résztvesznek az emberfölötti küzdelemben, amelynek eddigi eredménye 30.000 fogoly és zsákmányban 600 ágyu.

Ez csak az első nagy összecsapás eredménye. Nyugaton most, hogy Európa földje, a háboru most okádja ki utolsó mérgét, vészesen folyik a Somma? vize, s óriási hegyekre hull pörölycsapásként a németek ágyugránátja, reszket és dübörög a föld a világ milliói, a német erő most indul végső utjára, hogy minden véren, tüzön és poklokon keresztül kiharcolja a békét.