Hadifoglyokról

Hadifoglyok műterme.  A hadifogságunkba került olasz katonák között több művész is van, akiket a háboru megfosztott attól, hogy művészetüket tovább folytathassák. Festők, szobrászok ezek s részint már képzett művészek, részint pedig mint művésznövendékek valóban megérdemlik, hogy az ellenséges állapot dacára is segitsünk a sorsukon. Hiszen a művészetnek semmi köze a háboruhoz: az emberiség ideáljaiért küzd a művész a szépség és nemesség terjesztésében. Hadvezetőségünk is erre az álláspontra helyezkedett, amikor műtermet rendezett be a hadifogságba került olasz művészek számára. Érdekes képünkön ezt a műtermet látjuk, benne a dolgozó művészekkel és a már kész képekkel.

Hadifoglyaink élete Oroszországban. A nagy orosz birodalommal szent már a béke, de a szerencsétlen ország belső zavarai és az entente-nak az az uj mesterkedése, hogy hadszinteret teremtsen az elcsendesedett lövészárkok világában, mindezideig akadályai annak, hogy a rendes fogolycsere lebonyolitható legyen, igy áll fenn az az állapot, hogy Szibériában még mindig fájdalmas honvággyal várják a szabadulást magyar és német hadifoglyok. Ezek a nagymosást rendező foglyok is.